Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

Πες μου πώς γίνεται;
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Το ορκίζομαι. Απλώς θα αναφερθώ σε στοιχεία.


- Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προκειμένου να σωθεί από την οικονομική κατάρρευση η Ουγγαρία θα δώσει δάνειο 20 δις ευρώ.- Οι ΗΠΑ είχαν το 2007 αυξημένα έσοδα από την πώληση όπλων που ανήλθαν σε 24,8 δις δολάρια (19,9 δις ευρώ).- Η Ελλάδα προσφέρει 28 δις ευρώ στις Ελληνικές Τράπεζες προκειμένου να στηριχτεί το σύστημα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.- Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε άυξηση κερδών κατά το πρώτο 9μηνο του 2008 ύψους 23%.- Η EFG-EUROBANK ανακοίνωσε αύξηση κερδών κατά το πρώτο 9μηνο του 2008 ύψους 17,4%.- Η MARFIN-BANK ανακοίνωσε πως δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα ενίσχυσης.-Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως νοιώθει οικονομικά ισχυρή και δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα ενίσχυσης.-Τα χρέη των Δημόσιων Νοσοκομείων προς τρίτους ανέρχονται σε 4,4 δις ευρώ.- Σταματάει η προμήθεια ορθοπαιδικού υλικού στα Δημόσια Νοσοκομεία λόγω χρεών ύψους 400 εκατομ. ευρώ.- Αύξηση στους μισθούς των διοικητών, υποδιοικητών και προέδρων των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι και 40% αποφάσισε η Κυβέρνηση.


Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Πελάαααααατες μου!


Μια φορά και έναν καιρό σ΄ ένα χωριό, ένας άντρας ο Χάρης ανακοίνωσε στους χωρικούς ότι θα αγόραζε μαϊμούδες προς 10 δολάρια τη μία. Ξέροντας οι χωρικοί ότι υπήρχαν πολλές μαϊμούδες γύρω στο δάσος πήγαν και τις έπιασαν. ΟΧάρης αγόρασε χιλιάδες προς 10 δολάρια τη μία όπως είπε.

Το εμπόρευμα όμως λιγόστευε και οι χωρικοί σταμάτησαν να κυνηγάνε μαϊμούδες.Ο Χάρης ξαναανακοινώνει ότι θα αγόραζε μαϊμούδες για 20 δολάρια τη μία. Οι χωρικοί έτρεξαν και έπιασαν και άλλες μαϊμούδες. Σύντομα όμως οι μαϊμούδες λιγόστεψαν κι άλλο, οι χωρικοί επέστρεψαν στα κτήματά τους.

Ο Χάρης ανακοινώνει πάλι ότι επειδή δεν υπάρχουν πλέον πολλές μαϊμούδες θα αγόραζε τη μία προς 25 δολάρια. Οι χωρικοί πιάνουν και τις λίγες που έμειναν.Ο Χάρης τούς λέει καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν πλέον παρά ελάχιστες μαϊμούδες γι' αυτό και εγώ θα σας δώσω 50 δολάρια τη μία. Αλλά επειδή πρέπει να φύγω για την πόλη για δουλειές θα αναλάβει την αγοροπωλησία ο βοηθός μου.

Ο βοηθός φωνάζει τους χωρικούς και τους λέει. Κοιτάξτε τι έκανε ο Χάρης. Γέμισε ένα στάβλο γεμάτο με μαϊμούδες, θα σας τις πουλήσω εγώ για 35 δολάρια τη μία και όταν γυρίσει ο Χάρης τού τις πουλάτε εσείς για 50 δολάρια τη μία.Οι χωρικοί στριμώχτηκαν μάζεψαν όλες τις οικονομίες τους και αγόρασαν όλες τις μαϊμούδες.

Δεν ξαναείδαν ούτε τον βοηθό ούτε τον Χάρη.

Καλώς ήρθατε στη Wall Street.

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Ζήτω το Έθνος!

* Έλληνες τρομοκράτες κυνηγούν ναζιστές χειμερινούς τουρίστες στην Πίνδο.
Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.Εξοχότατε,


Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.

Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν. Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.
Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ' όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.


Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.


Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.


Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Ο πιο καλυτερότερος.- Η κυβέρνηση πνίγεται από τα προβλήματα, πρόεδρε!

- Όλο μαλακίες κάνετε και στο τέλος θα γίνω πρωθυπουργός γαμώ το!

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Φτου μας!!!

Αυτή είναι εικόνα από το νέο νοσοκομείο Κέρκυρας!Και πάλι φτου μας όχι όμως για να μη μας πιάσει το μάτι. Φτου μας για το μεγάλο ρεζίλι, τη ντροπή και την ξεφτίλα που ακούει στο όνομα "Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας".


Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να χαρακτηρίσουν το αχούρι που στην Κέρκυρα ονομάζουν νοσοκομείο. Μόνο όποιος το έχει δει μπορεί να καταλάβει σε τι πράγμα αναφέρομαι.


Ντροπή και ξεφτίλα σε όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς Υγείας, τους τοπικούς βολευτές, τους νομάρχες, τους δημάρχους και τα τοπικά συμβούλια. Πιο μεγάλη ντροπή όμως στους πολίτες που επιτρέπουν σε όλους τους προαναφερθένετες να κυκλοφορούν ελεύθεροι κι ωραίοι. Ντροπή στους πολίτες που όχι μόνο τους ανέχονται αλλά τους ψηφίζουν κι από πάνω!


Ντροπή σε όλους όσους ανέχονται να χτίζεται επί 13 χρόνια το νέο νοσοκομείο ενώ ταυτόχρονα ξεφυτρώνουν καινούρια ιδιωτικά στο ίδιο νησί.

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Δώκε και μένα μπάρμπα!


28 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει το 12,5 % του ΑΕΠ ή το 31 % του συνόλου των κρατικών δαπανών, χαρίζει η κυβέρνηση στο-κατά τα λεγόμενά της- υγιές ελληνικό τραπεζικό σύστημα προκειμένου να στηριχτεί.

Κατά τα λεγόμενα του προέδρου Γιωργάκη, το ΠΑΣΟΚ στηρίζει κάθε απόφαση της κυβέρνησης για να προστατευτούν οι τράπεζες. Όλα τα υπόλοιπα σοσιαλιστικά είναι για εσωτερική κατανάλωση.

Η πράξη βέβαια έχει δείξει πως η τρομακτική ανάπτυξη και ευημερία του τραπεζικού κλάδου έχει συνοδευτεί και από αντίστοιχη τρομακτική υπερχρέωση των πολιτών αλλά και των κρατών συνολικά.

Την επόμενη φορά που θα ξεφυσήσεις με ανακούφιση βλέποντας στις ειδήσεις της tv να "σώζεται το τραπεζικό σύστημα" καλύτερα να φτύσεις στον κόρφο σου!

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Άγιο είχαμε!


Ευτυχώς στηρίζεται το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και έτσι θα συνεχίσουμε να ζούμε τη, χρεωμένη με κυμαινόμενο επιτόκιο, ζωή μας.

Μια απορία: Τα όνειρά μας μπορούμε να τα επενδύσουμε σε ομόλογα εγγυημένης απόδοσης;

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Houston, we have a problem!


Ένα μήνα έλειψα και ειλικρινά νιώθω να γύρισα σε άλλο πλανήτη. Εντούτοις γύρισα (δυστυχώς) στην ίδια χώρα.
Πρώτο μυστήριο που είχα να αντιμετωπίσω ήταν η "πρωτιά" του ΠΑΣΟΚ και του Γιωργάκη στα γκάλοπ. Έλα Χριστέ και Παναγιά! Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι πως η πρωτιά του "κανένα" στα προηγούμενα γκάλοπ απέκτησε ονοματεπώνυμο.
Από την άλλη οι πτώσεις από τα σύννεφα συνεχίζονται αφού κανείς μας δεν περίμενε να υπάρχει εμπορική σχέση ξεπουλήματος μεταξύ πολιτικών και παπάδων. Και ορθώς οι καλόγεροι επικαλούνται τα χρυσόβουλα του Βυζαντίου ως απόδειξη αφού από τότε δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας.
Τα "σενάρια" πρόωρων εκλογών που αφενός φυλάνε τα έρημα σε εσωκομματικό επίπεδο αφετέρου προσφέρουν άφθονο κουτόχορτο στο πόπολο, είναι επιπέδου νηπιαγωγείου αφού κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά κάποιον κακομοίρη Δαϊλάκη. Άσε που, όπως είχα πει πριν ένα χρόνο, η κυβέρνηση έχει 162 βολευτές, οπότε και δεν πέφτει. Και όσοι ορέγονται κεντροαριστερές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ να ξέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι κυβέρνηση ΝΔ-ΛΑΟΣ (και επίσημα)
Σε διεθνές επίπεδο το τέρας ψυχορραγεί αφού η περιβόητη αυτορύθμιση της ελεύθερης οικονομίας πήγε περίπατο. Χρηματιστηριακοί αερητζήδες κατασπάραξαν τον πλούτο καταστρέφοντας μεγάλες τράπεζες και τώρα καλούνται οι κυβερνήσεις, μέσω των φορολογούμενων πολιτών, να σώσουν τα καμάρια τους! Με ασπιρίνες όμως ο καρκίνος δεν θεραπεύεται! Ζούμε την πτώση του καπιταλιστικού συστήματος , τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέρουμε. Το τι θα προκύψει είναι άγνωστο.