Σάββατο, 5 Μαΐου 2007

Λαϊκή σοφία #1


Άνθρωπος διπρόσωπος, αυτός και μοναχός του, κάνει κακό της μοίρας του που δεν το κάνει ο εχθρός του!

Δεν υπάρχουν σχόλια: