Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ #1

Επειδή πολύ μιλάμε για το σύνταγμα να ρωτήσω πόσο καλά το ξέρουμε;
Π.χ. άρθρο 4 παράγραφος 5:

"Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους." ( η έντονη γραμματοσειρά είναι δική μου σημείωση)

Πόσο σύμφωνο με το σύνταγμά μας είναι το μέτρο των έμμεσων φόρων π.χ. τσιγάρα, αλκοόλ, καύσιμα κτλ., όταν το ποσό του φόρου είναι ίδιο για όλους, αλλά όχι αναλογικό, όπως επιτάσσει το σύνταγμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: